Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Salmi, Anna-Kaisa
Organisaatio Oulun yliopisto
Tutkimusaihe Domestikaatio toiminnassa: Ihmisen ja eläimen vuorovaikutuksen arkeologiset jäljet
Päätös 308322
Päätöspvm 13.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 30.08.2021
Rahoitus (€) 402 312
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimushankkeessa luodaan uusia menetelmiä ja käsitteitä poron domestikaation arkeologiseen tunnistamiseen ja tulkintaan. Morfologisten ja perinnöllisten domestikaatiomarkkereiden sekä perinteisen domestikaation määritelmien käyttäminen on ongelmallista poron domestikaatiota tutkittaessa, sillä ihmisen vaikutus poron elinkiertoon on perinteisessä porotaloudessa vähäinen. Tässä hankkeessa domestikaatiota lähestytään uudesta näkökulmasta ihmisen ja poron vuorovaikutuksen kautta. Projektissa kehitetään uusia menetelmiä, joiden avulla voidaan havaita ihmisen ja poron välisiä vuorovaikutustapahtumia, kuten vetoeläinten käyttö ja eläinten ruokinta. Soveltamalla uusia menetelmiä arkeologisiin luuaineistoihin saadaan uutta tietoa poron domestikaation vaiheista ja ympäristösuhteista pohjoisen Fennoskandian saamelaisten parissa, ja samalla luodaan uusia työkaluja myös domestikaation tutkimuksen, eläintutkimuksen sekä kolonialismin historian tutkimuksen käyttöön.