Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Järvinen, Tero Juhani
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Koulutusjärjestelmät, oppiminen ja yhteiskunnallinen muutos: vertaileva pitkittäistutkimus nuorten koulutuspoluista ja uuden vuosituhannen taitojen oppimisesta Euroopassa, Australiassa, Etelä- ja Pohjois-Amerikassa
Päätös 308306
Päätöspvm 13.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 459 382
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimusprojekti on osa maailmanlaajuista tutkimushanketta, International Study of City Youth (iscy.org), jossa nuorten koulutuspolkuja ja uuden vuosituhannen taitojen (21st century skills) oppimista seurataan yhdessätoista maassa neljän vuoden ajan. Tutkimuksen keskiössä on rakenteeltaan ja toiminnaltaan eroavien koulutusjärjestelmien erot tehokkuudessa ja tasa-arvoisten oppimismahdollisuuksien takaamisessa. Tutkimus tuottaa kansainvälisesti vertailevaa järjestelmä-, oppilaitos- ja yksilötason tietoa nuorten koulutuspoluista, oppimisesta sekä oppimisen rakenteellisista ja kulttuurisista reunaehdoista. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä IRNYET - tutkimusverkoston kanssa (International Research Network on Youth Education and Training). Tutkimukseen osallistuvat seuraavat maat: Australia, Belgia, Chile, Espanja, Islanti, Kanada, Norja, Puola, Ranska, Suomi ja Yhdysvallat.