Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Korja, Riikka Kristiina
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Varhaisvaiheen stressikokemukset ja lapsen itsesäätelyn kehitys vauvaiästä esikouluikään
Päätös 308252
Päätöspvm 13.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 418 731
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimus selvittää laaja-alaisesti lapsen varhaisen itsesäätelyn kehitystä sekä varhaisen stressin vaikutusta siihen. Lisäksi tutkimme millä tavoin vanhemmuus ja vanhempi-lapsi suhde voivat suojata lapsen itsesäätelyn kehitystä ympäristön stressitekijöiden vaikutukselta. Lapsen itsesäätelytaidot ovat keskeisin psyykkisiä häiriöitä ennustava tekijä. Tämä hanke tarjoaa aivan uutta monitieteellistä tietoa niistä itsesäätelyn toiminnoista, jotka ovat alttiita varhaisen stressin negatiivisille vaikutuksille. Tämä tieto mahdollistaa itsesäätelyn varhaisten ongelmien tunnistamisen entistä paremmin sekä hoidon ajoituksen ja kohdentamisen entistä tarkemmin.