Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Meskus, Mianna
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Elämän arvottamisen kysymys lapsettomuudessa ja dementiassa: Näkökulmina tiede, lainsäädäntö ja potilasaktivismi (VALDA)
Päätös 308159
Päätöspvm 13.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
VALDA-hankkeessa tarkastellaan elämän arvottamista lapsettomuuden ja dementian kautta. Selvitämme etnografisten ja tekstianalyyttisten menetelmien avulla, miten Suomessa a) lääketieteen ja lainsäädännön asiantuntijat ja b) potilaat ja heidän tukiyhteisönsä järjestävät, hallitsevat ja arvottavat tahattomasta lapsettomuudesta ja muistisairauksista johtuvia ongelmia. Hanke on ajankohtainen, koska se tutkii kahta nopeasti yleistyvää kansanterveydellistä ilmiötä. Se on innovatiivinen, koska siinä vertaillaan hyvän ja normaalin elämän ehtojen tuottamista ihmisen elämänkaaren alussa ja lopussa. Hanke tarjoaa uusia näkökulmia asiantuntija- ja maallikkotiedon välisiin suhteisiin ja arvojen yhteiskunnalliseen muodostumiseen. Tulokset lisäävät tietoa kansalaisten arjesta ja hyvinvoinnista lisääntymisen ja ikääntymisen haasteissa. Tavoitteemme on auttaa kehittämään eettisesti kestävämpiä tapoja kohdata ja hoitaa lapsettomuutta ja dementiaa. Lisätietoja http://blogs.helsinki.fi/meskus.