Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Brunila, M Kristiina
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Nuorten tukijärjestelmät haavoittuvuuden eetoksessa (2017-2020)
Päätös 308018
Päätöspvm 13.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankkeessa tutkimme nuorten poikkisektoraalisia tukijärjestelmiä. Tarkastelemme sitä, miten tutkijärjestelmät säätelevät ja mahdollistavat haavoittuvassa asemassa nähtyjen nuorten elämää. Erii toimijatahojen tarjoamien tukijärjestelmien kriittinen ja nuorten osallisuutta ja omia näkökulmia painottava lähestymistapa tarjoaa syvällisempää ymmärrystä siitä, millä tavalla tukijärjestelmät ja nuorten omat kokemukset saisi paremmin kohtaamaan toisiaan.