Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Jonker-Hoffren, Paul
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe Työmarkkinapartisipaatio verkostojen kautta? Itsensätyöllistäjät Suomessa ja Alankomaissa
Päätös 307925
Päätöspvm 13.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2020
Rahoitus (€) 242 788
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkin projektissani itsensätyöllistäjien työmarkkinoita Alankomaissa ja Suomessa. Alankomaissa jo yli 12 % työvoimasta on työssä tällaisessa työmuodossa. Sen suosio voi olla tarkoituksellinen työpolitiikan tavoite. Tästä huolimatta ei ole kovinkaan hyvin tiedossa, miten tämän työmuodon työmarkkinat toimivat. Projektin ydin on jatkaa 1980-luvun hedelmällistä monitieteellistä tutkimusta työmarkkinoista. Siinä katsottiin, että työmarkkinat ovat rakenteellisesti jakautuneet segmentteihin. Niissä toimijat käyttäytyvät eri tavoilla ja verkostoilla on suuri vaikutus juuri työmarkkinoiden kerrostumiseen. Työmarkkinoiden toiminnasta on tutkimusaukkoja, koska usein lähdetään liikkeelle taloustieteellisistä standardeista. Myöskään yritykset eivät ole enää läheskään ainoita talouden toimintaa järjestäviä rakenteita – verkostot ovat yhä tärkeämpiä. Itsensätyöllistyminen on hyvin riippuvaista verkostojen toiminnasta. Tieto verkostojen toiminnasta edesauttaa myös syrjäytymisen ehkäisyä.