Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Kurkela, Vesa
Organisaatio Taideyliopisto
Tutkimusaihe Ylipaikalliset kulttuurin kentät. Musiikki kulttuurisena ja taloudellisena toimintana neljässä Suomen suurimmassa kaupungissa 1900–1939
Päätös 307877
Päätöspvm 13.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2020
Rahoitus (€) 360 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Projekti tutkii musiikkitoimintaa Helsingissä, Viipurissa, Turussa ja Tampereella ajanjaksolla 1900–1939 sekä kulttuurisesta että taloudellisesta näkökulmasta. Kaupunkien musiikkielämää tutkitaan neljällä ydinalueella: 1) kulttuuripolitiikka, 2) musiikkikoulutus, 3) musiikillinen liiketoiminta sekä 4) muusikot, musiikkitapahtumat ja ohjelmistot. Keskeisenä tavoitteena on metodologisen nationalismin välttäminen, ja tutkimus pyrkii kattamaan kaupunkimusiikin kentän kokonaisuudessaan – kaikki musiikinlajit ja toiminnan alueet. Kokonaisvaltainen näkökulma näkyy myös siinä, että musiikin taiteellista ja taloudellista puolta analysoidaan yhtenä kokonaisuutena eikä erillisinä toiminnan alueina. Tutkimus perustuu jo tiedossa olevan arkistoaineiston ja aikalaiskirjallisuuden kriittiseen analyysiin sekä uuden tutkimusaineiston aktiiviseen tuottamiseen. Aineiston tulkinta tukeutuu Bourdieun kenttäteoriaan, metodologiseen kosmopolitanismiin, uusinstitutionalismiin sekä ylipaikallisen käsitteeseen.