Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Wolff, R Charlotta M
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Upplysningens aktörer. Förändrade tänkesätt i 1700-talets Nordeuropa
Päätös 307668
Päätöspvm 13.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 480 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektet 'Upplysningens aktörer. Förändrade tänkesätt i 1700-talets Nordeuropa' undersöker hur evidensbaserad kunskap och radikal filosofi påverkade identiteter, föreställningar och praktiker på en individuell och lokal nivå i Östersjöregionen mellan 1740 och 1810. Genom att betona individerna och tillvägagångssätten bakom ideella förändringar vill projektet gå längre än de traditionella lärda debatterna om den nordeuropeiska upplysningens karaktär. Projektet kombinerar idéhistoriska frågeställningar och metoder med social- och kulturhistoriska. Forskningen utförs i form av tre fallstudier, som undersöker läsvanor, personliga skrifter, nätverk och intellektuella aktiviteter hos läkare, diplomater och ämbetsmän. Projektet är relevant inte bara för idé- och kulturhistoriker utan ocskå i ett bredare perspektiv. Det ger en påminnelse om de omedelbara och konkreta följderna av kunskap eller dess avsaknad, tillämpning eller missbruk.