Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Merisalo, Outi
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe Myöshäiskeskiajan ja varhaisen uuden ajan kirjastot tieton säilyttäjinä, perinteen suojelijoina ja muutoksen katalyytteina
Päätös 307635
Päätöspvm 13.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 439 365
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Kirjastot toteuttavat ajallista jatkumoa säilyttäessään ja välittäessään tietoa. Toisaalta ne myös inspiroivat lukijoitaan saatavilla olevaa tietoa yhdistelemällä uusiin ajatuskulkuihin Tämä kansainvälinen kirjahistoriallinen projekti tarttuu kirjaston monitahoiseen rooliin myöhäiskeskiajalla ja varhaisella uudella ajalla (n. 1250-n. 1650), jolle on tyypillistä mediaattinen, kulttuurinen, uskonnollinen ja poliittinen muutos; maantieteellinen alue ulottuu Italiasta Pohjois-Eurooppaan. Projekti a) rekonstruoi kuusi todistettavasti tärkeää mutta toistaiseksi vähän tutkittua kkokoelmaa, b) tarkastelee kirjoissa esiintyviä lukijareaktioita (reunahuomautukset ja muut kommentit) kulttuurikontekstissaan ja c) kirjastoihin liittyviä aikalaistekstejä (kirjastohistoriat. lukijoiden viittaukset kirjastoon omissa teoksissaan jne.). Päämääränä on selvittää, miten tutkitut kokoelmat toimivat toistaalta vanhan säilyttäjinä, toisaalta uusien ajatuskulkujen innostajina.