Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Lindholm, Camilla C
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Vuorovaikutus, sosiaalinen osallisuus ja mielenterveysongelmat
Päätös 307630
Päätöspvm 13.06.2017
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 381 587
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Mielenterveysongelmat ovat länsimaisten yhteiskuntien suuri haaste. Ne lisäävät niin yksilön kuin yhteisönkin kärsimystä ja ovat taakka globaalille taloudelle. Projektissa Sosiaalinen osallisuus, vuorovaikutus ja mielenterveysongelmat tutkitaan skitsofreniaa sairastavien yksilöiden vuorovaikutuksellisen osallisuuden mahdollisuuksia. Tutkimusaineisto koostuu etnografiasta ja videoiduista vuorovaikutustilanteista kolmannen sektorin organisaatiossa. Projektissa yhdistetään laadullisia ja määrällisiä menetelmiä. Mielenterveyspalveluiden käyttäjät osallistuvat projektin suunnitteluun ja toteutukseen. Projekti koostuu kolmesta alaprojektista: 1) Vuorovaikutuksellinen voimaantumisen kokeminen 2) Yhteiseen päätöksentekoon osallistuminen ja 3) Työllistymisen sosiaaliset esteet. Projekti tarjoaa uutta tietoa vuorovaikutuksesta skitsofreniaa sairastavilla yksilöillä, jota voidaan soveltaa sekä mielenterveyskuntoutuksen että osatyökykyisten työllistymistoimien kehittämisessä.