Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Harrikari, Timo
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Lapset, yhteisöt ja kontrollikulttuurin muutokset.
Päätös 136508
Päätöspvm 23.04.2010
Rahoituskausi 01.08.2010 - 31.07.2015
Rahoitus (€) 391 510
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimushanke tarkastelee lapsiin ja nuoriin kohdistuvan hallinnan tapoja sekä niiden muutoksiin yhteydessä olevia tekijöitä. Tavoite on ollut monitasoisen hallinnan teorian kehittäminen ja lapsiväestön hallinnan elementtien empiirinen tarkastelu. Hankkeessa on yhdistetty hallinnan analytiikkaa sekä sosiaalisen disorganisaation ja sosiaalisen pääoman teorioita. Hankkeen tulokset osoittavat, että lasten ja nuorten hallinta on ajassa ja paikassa muuttuva ilmiö. Hallinnan tavat muuttuvat hitaasti ja niissä esiintyy varsin pysyviä elementtejä. Viimeisten vuosikymmenten aikana vaihtuvien elementtien sykli on nopeutunut. Rajatummassa ajallisessa ja paikallisessa kontekstissa erilaiset yhteisöjen hajoamiseen ja kulttuuriseen pääomaan liittyvät tekijät ehdollistavat kontrollin intensiteettiä ja laatua.