Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Pentikäinen, Ulla
Organisaatio TY
Tutkimusaihe Filamiinien fysiologisten ominaisuuksien säätelymekanismit
Päätös 318853
Päätöspvm 20.03.2014
Rahoituskausi 01.09.2017 - 31.08.2019
Rahoitus (€) 165 883
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Solujen toiminnan säätely on monimutkainen ja tärkeä prosessi. Yksi tärkeä tekijä solujen toiminnan säätelyssä on solujen proteiinien kyky muuntaa soluihin kohdistuvat mekaaniset voimat biokemiallisiksi signaaleiksi. Filamiinit ovat tärkeimpiä mekaanisten voimien aiheuttamien signaalien välittäjä proteiineja. Filamiinit ovat suuria proteiineja, jotka sitoutuvat samanaikaisesti aktiinisäkeisiin sekä solukalvolla oleviin reseptoriproteiineihin, kuten integriineihin. Mutaatiot filamiinigeeneissä voivat olla kuolettavia tai aiheuttaa mm. aivojen, luuston sekä sydämen kehityshäiriöitä. Tämän Jyväskylän yliopiston Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella tehtävän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kuinka mutaatiot filamiinigeeneissä vaikuttavat filamiinien rakenteeseen ja toimintaan. Lisäksi tutkitaan soluihin kohdistuvien voimien aiheuttamia muutoksia filamiinien rakenteessa ja toiminnassa. Tutkimuksessa käytetään erilaisia rakennebiologian ja laskennallisen biofysiikan menetelmiä.