Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Mõttus, Matti
Organisaatio VTT OY
Tutkimusaihe Tekoäly metsän biomassan ja rakenteen arvioinnissa
Päätös 317387
Päätöspvm 20.12.2017
Rahoituskausi 01.01.2018 - 31.12.2021
Rahoitus (€) 456 302
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Ajantasainen ja tarkka tieto metsissä kasvavien puiden oksiin ja runkoihin sijoitetusta ns. maanpäällisestä biomassasta auttaa ymmärtämään hiilen kiertoa, tulevaa ilmastoa ja tukee kehittyvää biotaloutta. Avaruudesta toimivat kaukokartoitusjärjestelmät ovat jatkuvassa kehityksessä: kuvien tarkkuus paranee ja pilvettömien kuvien saaminen helpottuu, samalla myös aineistojen koko kasvaa nopeasti. Ison aineiston tehokas käsittely onkin yksi tekoälyn lupaavimmista sovellusalueista. Projektin aikana tekoälyalgoritmille opetetaan fysikaalisen heijastusmallin avulla, miltä erilaiset Suomen, Ruotsin, Viron ja Venäjän metsät näyttävät eri spektrialueilla ja erilaisissa valo-olosuhteissa. Sen jälkeen tekoäly osaa tulkita todellisia satelliittikuvia jossa on jopa 200 spektrikanavaa, ja arvioida metsän ominaisuudet ja biomassan. Sen tuottamaa tietoa voi käyttää monipuolisesti isojen metsäalueiden tieteellisessä tutkimuksessa ja niiden varojen hyödyntämisessä.