Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Gionis, Aristides
Organisaatio AALTO
Tutkimusaihe Adaptiivinen ja älykäs data
Päätös 317085
Päätöspvm 20.12.2017
Rahoituskausi 01.01.2018 - 31.12.2021
Rahoitus (€) 418 395
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Viimeaikaisista tekoälyteknologioiden suuresta kehityksestä huolimatta, dataan pohjautuvien ja dataohjattujen menetelmien käyttö tietoverkkojen suorituskyvyn optimoinnissa on jäänyt vähälle huomiolle, jopa kokonaan tutkimatta. Tämä projekti edustaa radikaalia paradigman muutosta, missä datasta tulee tietoverkon keskeisin tekijä. Tavoitteenamme on laajentaa tietoverkkoja laajalla data-analytiikalla, mikä mahdollistaa täysin uudet verkonhallintamenetelmät, jotka kykenevät ennakoimaan verkon kehitystä ja tekemään älykkäitä valintoja verkon hallinnassa. Tätä varten lisäämme verkkoon tekoälyä ja käytämme hyväksemme sen tarjoamia oppimis- ja sopeutumismahdollisuuksia. Projektin keskeinen tutkimuskysymys on kuinka tekoäly voi parantaa verkkoa ja sen palveluita, sekä käyttäjille, että verkko-operaattoreille.