Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Prisle, Nønne
Organisaatio OY
Tutkimusaihe Yhteiskunnallisia kannustimia ilmastonmuokkauksen sijaan: ensimmäinen agenttimallinnukseen pohjautuva arvio ihmisten, liikennepäästöjen ja päästömääräysten välisestä monimutkaisesta vuorovaikutuksesta ja sen huomiointi ilmanlaatumallinnuksessa.
Päätös 316743
Päätöspvm 20.12.2017
Rahoituskausi 01.01.2018 - 31.12.2021
Rahoitus (€) 395 805
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Liikenteen tuottamilla ilmansaasteilla on haitallisia terveysvaikutuksia ja sen vuoksi niitä yritetään vähentää ympäristösäädöksillä. Tässä hankkeessa kehitämme ilmanlaatumalliin ihmiselementin hyödyntämällä agenttimallinnusta. Mallissamme yhteiskunta on monimutkainen järjestelmä, jossa ihmisiä edustavat agentit ovat vuorovaikutuksessa keskenään tuottaen näin uutta tietoa yhteiskunnan toiminnasta kokonaisuutena. Agentit oppivat ja tekevät päätöksiä tekoälyä hyödyntäen. Mukautamme agenttipohjaisen liikennemallin Helsingille ja määritämme tekoälyn avulla miten tehokkaasti erilaiset kannustimet muuttavat ihmisten toimintaa ilmanlaatua parantavaksi. Näiden työkalujen avulla aloitamme uuden aikakauden ilmanlaatumallinnuksessa ja tuotamme päätöksentekijöille sekä kaupunkisuunnittelijoille korvaamatonta tietoa parhaista keinoista liikennepäästöjen ja niiden aiheuttamien terveyshaittojen vähentämiseksi. Tämä tieto on erityisen tärkeää ilmanlaadun parantamiseksi saastuneissa suurkaupungeissa.