Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Mamitsuka, Hiroshi
Organisaatio AALTO
Tutkimusaihe Älykäs kasvintuotanto: Aineistoja integroiva koneoppiminen yhdistyy satosimulaattoreihin
Päätös 315896
Päätöspvm 20.12.2017
Rahoituskausi 01.01.2018 - 31.12.2021
Rahoitus (€) 640 328
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Ruoan tuotanto on kaksinkertaistettava vuoteen 2050 mennessä väestönkasvun takia tuotantoa tehostamalla. Tässä projektissa kehitämme laskennallisia menetelmiä ongelman ratkaisuun. Nykyään käytettävissä on mittauksia esimerkiksi sadoista, joita saadaan eri olosuhteissa (sää, maaperä) sekä satelliitti- ja lennokkikuvia pelloista. Laskennalliset menetelmät voidaan karkeasti jakaa kahteen luokkaan: 1) koneoppimismenetelmät, joissa malli opitaan datasta sekä 2) deterministiset simulaattorit, jotka pystyvät tuottamaan dataa mallista. Projektilla on kaksi tavoitetta: 1) kehittää uusia koneoppimismenetelmiä sekä 2) yhdistää koneoppimista simulaattoreihin. Päämääränä on parantaa satotasojen ennustustarkkuutta. Toinen päämäärä on parantaa simulaattorien laatua mahdollistamalla uusien aineistotyyppien, kuten satelliittikuvien, hyödyntäminen simulaattoreiden kalibroinnissa. Projekti edistää kasvintuotantoa koneoppisen avulla ja tuottaa uusia menetelmiä suomalaisen tekoälytutkimuksen huipulla.