Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Aalto, Pami
Organisaatio TAY
Tutkimusaihe Siirtymä resurssitehokkaaseen ja ilmastoneutraaliin sähköenergiajärjestelmään (EL-TRAN)
Päätös 314319
Päätöspvm 30.10.2017
Rahoituskausi 01.01.2018 - 30.04.2021
Rahoitus (€) 2 808 090
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Konsortio auttaa ratkaisemaan uusia politiikka-ongelmia, jotka aiheutuvat siirtymästä resurssitehokkaaseen ja ilmastoneutraaliin sähköenergiajärjestelmään. Energiasiirtymän alkuvaihe on käynnissä Suomessa. Konsortion työ tukee tätä kehitystä mutta kiinnittää huomiota kokonaiskuvan puutteeseen. Konsortio tarkastelee, mitä resurssitehokkuus varsinaisesti tarkoittaa tämän energiasiirtymän yhteydessä, mitä monimutkaisia politiikka-ongelmia se tuo mukanaan, ja kuinka niihin tulisi vastata. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi tutkimme energiapolitiikan toimijoita, heidän intressejään ja kognitiivisia tulkintakehyksiään, Suomen sähköenergiajärjestelmään vaikuttavia trendejä ja rakenteita, erilaisia uusiutuvan energia ratkaisuja sekä mahdollisuuksia optimoida sähköenergiajärjestelmä toteuttamaan toimijoiden intressit. Muotoilemme vaatimukset suomalaisille energiapolitiikan toimijoille energiasiirtymän toteuttamiseksi ja laadimme julkisen sektorin toimijoille tiekartan prosessin tukemiseksi.