Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Pekkarinen, Tuomas
Organisaatio VATT
Tutkimusaihe Syrjäytymisen estäminen: toimenpiteet ja mekanismit (Oma linja)
Päätös 314314
Päätöspvm 30.10.2017
Rahoituskausi 01.01.2018 - 30.04.2021
Rahoitus (€) 2 155 300
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tämä projekti etsii uusia tapoja ehkäistä syrjäytymistä. Tarkastelemme syrjäytymisen taustalla olevia mekanismeja sekä arvioimme aikaisemmin toteutettujen politiikareformien pitkäaikaisvaikutuksia. Lisäksi monitieteinen tutkimusryhmämme yhdistää voimansa innovatiivisen kansalaisjärjestön kanssa suunnitellakseen uusia interventioita, jotka pyrkivät auttamaan erityisesti heikoimmassa asemassa olevia nuoria. Tärkeä osa projektia on näiden interventioiden testaaminen satunnaistettujen kenttäkokeiden avulla. Interventiot suunnitellaan niin, että ne soveltuvat osaksi peruspalveluita.