Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Kaartinen, Harri
Organisaatio FGI
Tutkimusaihe Osaamispohjainen kasvu 3D-digitalisaation, robotiikan, paikkatiedon ja kuvankäsittelyn sekä -laskennan yhdistetyssä teknologiamurroksessa
Päätös 314312
Päätöspvm 30.10.2017
Rahoituskausi 01.01.2018 - 30.04.2021
Rahoitus (€) 2 867 560
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Yli 15 professoria ja 20 muuta tohtoria Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksesta, Oulun Yliopistosta, Aalto yliopistosta, Turun yliopistosta ja ulkomaisista yliopistoista kehittää läpimurtoja 3D tekniikoiden, robotiikan ja laskentamenetelmien yhdistyessä 3D-Suomelle, metsien 3D-digitalisaatioon ja väylämittauksiin. Hankkeessa on mukana noin 40 sidosryhmää ml. käyttäjät, poliittiset päättäjät, Suomen vientiteollisuus, sarjayrittäjät, ja lukuiset yritykset. Hankkeessa luodaan Suomeen osaamispohjaisia uusia työpaikkoja, tuotetaan säästöjä valtiosektrorilla, tehdään lukuisia onnistumisia yhdessä teollisuuden ja kanssa ja tuotetaan huippujulkaisuja.