Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Haapala, Jari
Organisaatio IL
Tutkimusaihe SmartSea
Päätös 314225
Päätöspvm 30.10.2017
Rahoituskausi 01.01.2018 - 30.04.2021
Rahoitus (€) 2 782 740
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Merten kestävä hyödyntäminen edellyttää ajankohtaista tietoa meren tilasta ja ymmärrystä siitä miten oma toimintamme vaikuttaa meren olosuhteisiin vuosikymmenien aikaskaaloissa. SmartSea hankkeen tarkoituksen on arvioida miten Pohjanlahti muuttuu seuraavien vuosikymmenien aikana. Hankkeesssa tarkastellaan kestävän kasvun vaihtoehtoja ja luodaa "Marine Spatial Planning" päätöksentekotyökalu rannikkorakentamisen, luonnonsuojelualeiden ja off-shore toimintojen sijoittamiseen. Ydinajatus on että kestävää kasvua saavutetaan vain merialueiden käytön järkevällä suunnittelulle. Hankkeessa tutkitaan ilmastonmuutoksen vaikutusta meren ekosysteemiin, ihmistoiminnan riskejä, merenpohjan luonnonvaroja, uusia menetelmiä kalankasvatukselle ja kestävään kehitystä vaikeuttavia yhteiskunnallisia esteitä. SmartSea tutkii myös miten meritoimintoja, kuten kalankasvatusta ja tuulivoiman tuotantoa, voidaan yhdistää ja siten vähentää ihmistoiminnan rasitusta meriympäristöön.