Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Peltola, Heli
Organisaatio UEF
Tutkimusaihe Kestävä, ilmastoneutraali ja resurssitehokas metsäbiotalous (FORBIO)
Päätös 314224
Päätöspvm 30.10.2017
Rahoituskausi 01.01.2018 - 30.04.2021
Rahoitus (€) 2 878 720
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tämä konsortiotutkimushanke pyrkii tuottamaan tarvittavaa osaamista ja ratkaisumalleja, joiden avulla voidaan turvata kestävän, ilmastoneutraalin ja resurssitehokkaan metsäbiotalouden edellytykset ja sopeutua muuttuvaan toimintaympäristöön, johon vaikuttaa sekä ilmastonmuutos että metsäbiotalouden ja yhteiskunnan muuttuvat tarpeet eri aikajänteillä ja alueilla. Hanke kattaa seuraavat tutkimusteemat: 1. Täsmämetsänhoito ja räätälöity metsäbiomassan tuotanto; 2. Resurssiviisas teollisten symbioosien raaka-ainehuolto; 3. Metsäbiomassasta korkeamman jalostusasteen lopputuotteiksi, 4. Ilmastoneutraalin ja resurssitehokkaan metsäbiotalouden kestävyys ja hyväksyttävyys ja 5. Suomen metsäbiotalouden kehitysmahdollisuudet osana globaalimuutosta ja Euroopan Unionia. Tähän hankkeeseen osallistuu useita keskeisiä tutkimustiedon käyttäjiä, millä varmistetaan tutkimuksen yhteiskunnallinen merkittävyys, relevanssi ja vaikuttavuus.