Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Westerlund, Heidi
Organisaatio UNIART
Tutkimusaihe ARTSEQUAL: Taide julkisena palveluna: strategisesti kohti tasa-arvoa
Päätös 314223
Päätöspvm 30.10.2017
Rahoituskausi 01.01.2018 - 30.04.2021
Rahoitus (€) 2 596 960
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
ARTSEQUAL tutkii taiteiden kykyä tuottaa huippuluokan sosiaalisia palveluinnovaatiota suomalaiselle yhteiskunnalle. Projekti esittää suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden kannalta keskeisen kysymyksen tarkastellessaan taiteiden roolia 2020-luvun yhteiskunnallisessa muutoksessa: voidaanko taiteet ymmärtää laajemmin peruspalveluna, jossa tasa-arvo on lähtökohtana? Konsortion kolme yliopistoa ja kaksi tutkimuslaitosta yhteistyössä strategisen verkoston kanssa tutkivat, miten taide julkisena palveluna lisää tasaarvoista saavutettavuutta, yhteiskuntaan osallistumista, hyvinvointia ja kestäviä ratkaisuja. ARTSEQUAL edistää tasa-arvoa, inkluusiota, aktiivista yhteisöllistä toimijuutta ja hyvinvointia sekä vaihtaa radikaalisti näkökulmaa tarkastelemalla taiteita peruspalveluna ja murtamalla institutionaalisia siiloja teorian ja käytännön tasoilla taiteiden, kasvatuksen, terveyden ja sosiaalityön alueilla.