Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Tuomala, Matti Veikko Juhani
Organisaatio TAY
Tutkimusaihe Työ, tasa-arvo ja julkisen vallan politiikka
Päätös 314208
Päätöspvm 30.10.2017
Rahoituskausi 01.01.2018 - 30.04.2021
Rahoitus (€) 2 606 330
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Konsortio selvittää eriarvoisuuden laajaa kirjoa ja miten politiikka sitä muovaa sekä lyhyellä tähtäimellä että koko elinkaaren aikana. Tietoa tarvitaan sekä hyvinvointijärjestelmien rahoituksen että tulojen uudelleenjaon kannalta, kun samalla säilytetään kannustimet työhön ja vältetään köyhyysloukkujen syntyminen. Tulojen uudelleenjaon perusmallia (Mirrlees 1971) laajennetaan tarkastelemalla eri rahoitus- ja uudelleenjakokanavia, sosiaalivakuutusohjelmien suunnittelua ja julkisen vallan vaihtoehtoisia tavoitteita. Eriarvoisuuden kehitystä tarkastellaan sekä monitahoisesti että koko elinkaaren näkökulmasta ja saadaan tutkimustietoa eriarvoisuuden, köyhyyden, työllisyyskehityksen ja terveyden dynamiikasta. Tuotamme uutta tietoa työpaikkojen polarisaation ja epätyypillisten työsuhteiden kehityssuunnista ja seurauksista. Lisäksi arvioimme nykyisten sosiaalipolitiikka- ja työhön aktivointiohjelmien tehokkuutta uusien sosiaalisten riskien ja uusien työllistymistapojen näkökulmasta.