Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Salo, Ahti
Organisaatio AALTO
Tutkimusaihe Alustoista arvoa nyt: arvonluonti nopeasti kasvavissa alustaekosysteemeissä
Päätös 314207
Päätöspvm 30.10.2017
Rahoituskausi 01.01.2018 - 30.04.2021
Rahoitus (€) 2 472 900
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Alustoista arvoa nyt -tutkimushanke kuvaa ja analysoi nopeasti kasvavaa alustataloutta, sen arvonluontidynamiikkaa ja menestyvää alustataloutta tukevaa institutionaalista ympäristöä. Tutkimme ekosysteemejä systeemiteoreettisin menetelmin. Tutkimuksen tietolähteitä ovat globaalin toimintaympäristön seuranta (teknologia ja benchmarkit) ja ratkaisukeskeisten tapaustutkimusten tekeminen yhdessä yritysten ja poliittisten päätöksentekijöiden kanssa. Tutkimushankkeen tavoitteena on koota kuuden vuoden aikana syntynyt tieto yhdeksi Platform Profile -luokittelumenetelmäksi. Luokittelun avulla voidaan tehokkaammin kehittää alustaekosysteemille tyypillisiä johtamistyökaluja.