Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Kyrki, Ville
Organisaatio AALTO
Tutkimusaihe Robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus
Päätös 314180
Päätöspvm 30.10.2017
Rahoituskausi 01.01.2018 - 30.04.2021
Rahoitus (€) 2 953 810
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Jälkiteollisissa yhteiskunnissa kuten Suomessa on käynnissä parhaillaan kaksi suurta muutosta: 1) hyvinvointipalvelujen tarve kasvaa voimakkaasti ja 2) uusien kognitiivisten robottien esiinmarssi. Hyvinvointi- ja terveyspalvelut ovat suurin julkisen sektorin menoerä. Palvelurobottien uskotaan tuovan uusia mahdollisuuksia tälle alueelle sekä tuottavuuden kasvun että laadun kehittämisen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien kautta. Ala on kuitenkin haastava johtuen eettisten, lainsäädännöllisten ja sosiaalisten tekijöiden keskeisestä asemasta. Hankkeessa tutkitaan monitieteisesti, kuinka palvelurobotiikan edistysaskeleet mahdollistavat tuotteiden ja palvelujen innovoinnin sekä hyvinvointipalvelujen uudistumisen, kun palvelut kehitetään eettisesti yhdessä sidosryhmien kanssa. Analyysi tehdään yksilöitten (ihmisen ja robotin yhteiselo), palvelujen sekä yhteiskunnan (yhteiskunnallinen hyväksyttävyys, palvelujärjestelmät sekä hyvinvointipalvelujen ekosysteemi) tasoilla.