Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Mäntylä, Martti
Organisaatio AALTO
Tutkimusaihe Teollisuuden digitaalinen murros
Päätös 314171
Päätöspvm 30.10.2017
Rahoituskausi 01.01.2018 - 30.04.2021
Rahoitus (€) 2 841 560
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Teollisuuden digitaalinen murros -projekti tutkii digitalisaation vaikutuksia suomalaiseen yhteiskuntaan teollisuuden linssin läpi. Sen monitieteinen konsortio on erinomaisen pystyvä tähän tehtävään. Projekti tuottaa kattavan analyysin digitalisaation tiekartoista ja vaikutuksista teollisuuteen, sen ekosysteemeihin ja kumppaneihin sekä relevantteihin instituutioihin kuten liiketoimintamalleihin, regulaatioon, johtamiseen ja hallintaan. Tutkimme myös murroksen hyödyntämisen edellyttämiä muutoksia ihmisten työhön, instituutioihin ja toimintatapoihin. Tätä varten toimimme läheisessä vuorovaikutuksessa relevanttien toimijoiden kanssa konkreettisisten interventioiden kautta. Hakeudumme myös läheiseen vuorovaikutukseen eri intressipiirien, policy-toimijoiden, asiantuntijoiden ja laajan yleisön kanssa tuottaaksemme politiikkatoimia ja interventioita joilla Suomen edellytykset murroksen hyödyntämiseen maksimoituvat ja eri toimijoiden tarvitsemat taidot ja kyvykkyydet saadaan tarjolle.