Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Jyrkinen, Marjut
Organisaatio HY
Tutkimusaihe Yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävä tulevaisuuden työelämä: Politiikat ja toimintakäytnnöt, tasa-arvo ja risteävät erot (WeAll-konsortio)
Päätös 314168
Päätöspvm 30.10.2017
Rahoituskausi 01.01.2018 - 30.04.2021
Rahoitus (€) 2 869 840
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Monitieteinen projekti tarkastelee tasa-arvoa ja eriarvoisuuksia työelämässä kaupunkien ja maaseudun näkökulmasta Suomessa. Tutkimme, miten päällekkäiset ja risteävät sosiaaliset kategoriat, kuten ikä/sukupolvi, etnisyys, alueellisuus, sukupuoli ja muut eronteot rakentavat marginalisaatiota ja etuasemia muuttuvassa työelämässä, jossa rajanteko työn ja muun elämän välille on hankalaa. Tuotamme uutta tietoa ja käytännön ehdotuksia peruspalvelujen ja etuuksien kehittämiseksi erityisesti ajatellen hoivavastuuta, joustavia työjärjestelyjä, urien jatkuvuutta, työllistymistä, moninaisten ihmisten pääsyä työelämään, sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä kestävää johtajuutta tukemaan työelämän työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Käytämme moninaisia metodeja. Uusi, innovatiivinen ja osallistava näkökulma perustuu jatkuvaan dialogiin yhteiskumppanien kanssa ja se tarjoaa uudenlaisia ratkaisuja poliittisen päätöksenteon tueksi Suomen kilpailukyvyn kasvattamiseksi niukkuuden aikana.