Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Svento, Rauli
Organisaatio OY
Tutkimusaihe Pilvipalvelut laajamittaisen uusiutuvan hajautetun energiaratkaisun mahdollistajana (BCDC Energia)
Päätös 314167
Päätöspvm 30.10.2017
Rahoituskausi 01.01.2018 - 30.04.2021
Rahoitus (€) 2 561 690
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
'Pilvipalvelut laaja-alaisen vaihtelevan energian tuotannon mahdollistajana' (BCDC Energia) hanke tuottaa tutkimuspohjaisen liittymän hajautetun energiajärjestelmän ja Suomen Energia- ja Ilmastotiekartan välille. Hanke kontribuoi tuottamalla konkreettisia mahdollisia polkuja asetettujen päästöjen vähennys-tavoitteiden saavuttamiseksi. Konsortion tavoitteena on löytää ratkaisuja, jotka mahdollistavat vaihtelevien uusiutuvien energialähteiden mahdollisimman suuren hyödynnettävyyden. Tätä varten projektin tuloksena kehitetään pilvipalveluun pohjautuva digitaalinen kauppapaikka vaihtelevan energiatuotannon vaihdantaan. Projektin tulosten hyödynnettävyyttä edistetään tiedon hallinnan tutkimukseen perustuvan vuorovaikutusmallin pohjalta.