Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Makkonen, Lasse
Organisaatio VTT OY
Tutkimusaihe Pienten tuulivoimaloiden optiomointi ja markkinakehitys
Päätös 311987
Päätöspvm 01.12.2016
Rahoituskausi 01.01.2017 - 31.12.2019
Rahoitus (€) 197 391
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
SWTOMP projektin tavoiteena on edistää ja kehittää pienten ja keskisuurten tuulivoimaloiden käyttönottoa ja liittämistä eristettyihin sähköverkkoihin, sekä optimoida tuulivoimateknologiaa paikallisiin tuuliolosuhteisiin, rakentamisedellytyksiin ja käyttötarpeisiin soveltuvaksi.