Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Liimatainen, Henrikki
Organisaatio OY
Tutkimusaihe Vihreään teknologiaan perustuva viljelykasvien sivutuotteiden biojalostamokonsepti
Päätös 311974
Päätöspvm 01.12.2016
Rahoituskausi 01.01.2017 - 31.12.2019
Rahoitus (€) 201 487
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
BIOCODE projektin tavoitteena on kehittää korkean jalostusarvon materiaaleja kuten proteiineja, öljyjä sekä selluloosa- ja ligniinituotteita viljelykasvien (mm. maissi) sivujakeista. Projektissa kehitetään uutta fraktioivaa biojalostuskonseptia, joka perustuu uutto- ja hydrotermisiin erotuskäsittelyihin sekä selluloosan, hemiselluloosan ja ligniinin jatkojalostukseen. Menetelmä soveltuu useiden eri biomateriaalien käsittelyyn ja se voidaan integroida olemassa oleviin teollisuusprosesseihin.