Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Tammelin, Tekla
Organisaatio VTT OY
Tutkimusaihe Jäännösbiomassan arvouttaminen uudenaikaisiksi 3D-materiaaleiksi - ValBio3D
Päätös 311973
Päätöspvm 01.12.2016
Rahoituskausi 01.01.2017 - 31.12.2019
Rahoitus (€) 175 004
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
ValBio3D –projektissa kehitetään tehokkaita teknologioita, joilla tuotetaan täysin biopohjaisia materiaaleja, kuten biokemikaaleja, biomuoveja, biokomposiitteja ja räätälöityjä nanoselluloosia hyödyntäen raaka-aineena maatalouden ja teollisuuden jäännösvirtoja. Projektin päätavoite on mahdollistaa kestävän kehityksen mukainen luonnonvarojen hallinta, missä pääpaino on jäännösvirtojen hyödyntämisessä ja kehittäminen biojalostamoissa. Lignoselluloosapohjaiset raaka-ainevarat ovat pääroolissa tuotettaessa biohajoavia materiaaleja, jotka vähentävät öljypohjaisten tuotteiden negatiivisia ympäristövaikutuksia. Projektissa edistetään (i) jätevirtojen käyttöä lisäarvotuotteiden synnyttämiseksi ja (ii) uusien teknologioiden (3D(bio)printtaus) käyttöä biokomposiittirakenteiden valmistuksessa. Projektissa luodaan tietämystä eurooppalaiselle akateemiselle maailmalle ja Latinalaisen Amerikan biomassateollisuudelle samalla avaten uusia mahdollisuuksia tutkimukselle, kehitykselle ja investoinneille.