Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Pippuri-Mäkeläinen, Jenni
Organisaatio VTT OY
Tutkimusaihe 3D tulostuksella hyötyä sähkökoneen suunnitteluun ja valmistukseen
Päätös 306236
Päätöspvm 30.09.2016
Rahoituskausi 01.10.2016 - 30.09.2018
Rahoitus (€) 300 000
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Maailma sähköistyy alati kiihtyvällä tahdilla. Tämä on nähtävissä erityisesti kuljetussektorin kehityksessä; sähköajoneuvot ovat olleet osa liikennettämme jo jonkin aikaa, ja niiden määrän odotetaan kasvavan voimakkaasti. Vallitsevat kehityssuunnat edellyttävät muutosta myös sähkökoneiden ja sähkökäyttöjen osalta, varsinkin ajonevoissa sovellettavien laitteiden tullessa kyseeseen. Nykyaikaisen sähkökoneen pitäisi olla energia- ja kustannustehokas mutta myös kompakti. Tiukkoihin vaatimuksiin vastaaminen vaatii panostusta myös vähän epätavanomaisempien ratkaisujen kuten erilaisten sähkökonetopologioiden ja uusien valmistusmenetelmien, kuten 3D tulostuksen tutkimukseen. Tämä tutkimushanke pyrkii tutkimaan ja käyttämään hyväksi additiivisen valmistuksen potentiaalia sähkökoneiden alalla tarkoituksena parantaa sovelluksen materiaali- ja kustannustehokkuutta, ja edesauttaa uusien sähkökonekonseptien syntyä ja niiden hyödyntämistä.