Finlands Akademi
Finansieringsbeslut
 
Namn Majumdar, Himadri
Organisation VTT OY
Projektets titel Flexible display and sensor-array internet-of-things applications enabled by reverse offset printing of oxide materials (ROXI)
Beslutnr 305450
Beslutsdatum 30.09.2016
Finansieringsperiod 01.10.2016 - 30.09.2018
Finansiering 300 000
WebFOCUS Report
Beskrivning av projektet
.