Finlands Akademi
Finansieringsbeslut
 
Namn Hanhineva, Kati
Organisation UEF
Projektets titel Communication with metabolomics – development of novel computational tools for data-analysis and visualization
Beslutnr 305396
Beslutsdatum 30.09.2016
Finansieringsperiod 01.10.2016 - 30.09.2018
Finansiering 299 933
WebFOCUS Report
Beskrivning av projektet
Metabolomiikka-analytiikka on laajasti käytetty työkalu useilla biolääketieteen aloilla. Sen avulla pystytään selvittämään samanaikaisesti jopa tuhansien yhdisteiden tasoeroja tutkittavissa näytteissä, esimerkiksi kasvien syntetisoimien fytokemikaalien koostumusta tai ihmiselimistön metaboliittien muutoksia veri- tai virtsanäytteissä. Metabolomiikka-analytiikka tuottaa suuria data-matriiseja, joiden käsittelemiseksi vaaditaan erityisiä bioinformatiikan menetelmiä. Tässä projektissa kehitetään UEF:n LC-MS metabolomiikkayksikön data-analytiikkaa mukaan lukien yhdisteiden tunnistamista profilointianalyysissä, sekä etsitään tehokkaita keinoja datan ja tulosten visuaaliseen esittämiseen. Koska metabolomiikka-analytiikkaa tyypillisesti hankitaan ostopalveluna, on analyysikonseptin kehittäminen mahdollisimman selkeäksi kokonaisuudeksi ensiarvoisen tärkeää analytiikan kaupallistamispotentiaalin nostamiseksi.