Finlands Akademi
Finansieringsbeslut
 
Namn Särkämö, Teppo T
Organisation HY
Projektets titel Music-Based Tools for Supporting Neurocognitive Ageing and Rehabilitation (AGEMUS)
Beslutnr 305264
Beslutsdatum 30.09.2016
Finansieringsperiod 01.10.2016 - 30.09.2018
Finansiering 298 911
WebFOCUS Report
Beskrivning av projektet
Aivoverenkiertohäiriöiden (AVH) ja dementian yleistyminen on valtava haaste terveydenhuollolle ja yhteiskunnalle. AGEMUS tutki musiikin käyttöä terveen ikääntymisen edistäjänä ja AVH-kuntoutuksessa. Kahdessa tutkimuksessa selvitettiin optimaalista tapaa musiikin kuunteluun AVH-potilailla (N = 60) sekä kuorolaulamisen kognitiivista, emotionaalista ja sosiaalista vaikutusta ja musiikin herättämiä muistoja ja tunteita terveillä senioreilla (N = 160). Ensimmäiset tulokset osoittivat, että (i) musiikin suoratoisto (Spotify) on käyttökelpoinen tapa musiikin kuunteluun AVH-kuntoutuksessa, (ii) kuorolaululla on spesifejä hyötyjä kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn tukemisessa senioreilla ja (iii) autobiografisia muistoja herättää senioreilla eniten vanhat kansanlaulut ja 50-60-lukujen populaarimusiikki, jossa on selkeä rytmi ja joihin liittyy voimakkaita tunteita. Jatkossa tulokset auttavat kohdentamaan musiikkia tarkemmin AVH- ja dementiakuntoutuksessa.