Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Sundberg, Lotta-Riina
Organisaatio JY
Tutkimusaihe Biologien tautien torjunta vesiviljelyssä
Päätös 304615
Päätöspvm 30.09.2016
Rahoituskausi 01.10.2016 - 30.09.2018
Rahoitus (€) 297 316
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Vesiviljely on maailmanlaajuisesti tärkeä ravinnon tuottaja, mutta tehotuotanto-olosuhteet suosivat taudinaiheuttajien lisääntymistä. Tässä hankkeessa tutkitaan uusia biologisia menetelmiä tautien torjuntaan käyttämällä luonnossa esiintyvien bakteereita infektoivien viruksien, bakteriofagien eli faagien, entsyymeitä. Lyyttisillä entsyymeillä on olennainen rooli faagien elinkierrossa, sillä ne hajottavat isäntäsolun soluseinää, mikä vapauttaa faagipartikkelit ympäristöön. Faagien tavoin lyyttiset entsyymit ovat bakteerispesifejä, joten niiden avulla voidaan kohdennetusti tuhota haitallisia bakteereita. Tämä hanke keskittyy kalapatogeeni Flavobacterium columnare –bakteerin torjuntaan. F. columnare -bakteeria infektoivien faagien genomisekvenssistä tunnistetaan mahdollisia lyyttisiä entsyymeitä, joita tuotetaan kolibakteerissa. Tuotettujen entsyymien tehoa tutkitaan sekä kalanviljelystä eristettyihin bakteereihin että kalanviljely-ympäristössä esiintyviin biofilmeihin.