Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Kontturi, Eero
Organisaatio AALTO
Tutkimusaihe Hybridit selluloosa-epäorgaanisista -materiaaleista: uudenlaisten ohutkalvojen valmistus energiamateriaaleja varten
Päätös 300364
Päätöspvm 10.06.2016
Rahoituskausi 01.09.2016 - 31.08.2020
Rahoitus (€) 455 895
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
CINERGY –projektissa kartoitetaan mahdollisuuksia valmistaa energiamateriaaleja käyttäen selluloosaa ja tiettyjä epäorgaanisia materiaaleja. Yleisesti ottaen energiamateriaalit ovat materiaaleja, jotka pystyvät tuottamaan, varastoimaan ja kuljettamaan energiaa, kuten esimerkiksi patterit, polttokennot ja aurinkokennot. Useimmiten näiden materiaalien valmistukseen käytätetään harvinaisia ja kalliita epäorgaanisia materiaaleja. CINERGY tutkii mahdollisuutta käyttää kasviperäistä selluloosaa energiamateriaalien komponenttina yhdessä edullisten ja hyvin saatavilla olevien metallioksidien kanssa. Ehdotetut materiaaliratkaisut ja niiden yhdistelmät ovat täysin uusia, joten projekti keskittyy pääasiassa perustutkimuksellisiin seikkoihin.