Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Hämäläinen, Perttu
Organisaatio AALTO
Tutkimusaihe Vuorovaikutteinen liiketekoäly
Päätös 299358
Päätöspvm 10.06.2016
Rahoituskausi 01.09.2016 - 31.08.2020
Rahoitus (€) 527 950
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektissa tutkitaan 1) fysiikkasimuloitujen peli- ja simulaatiohahmojen liiketekoälyä, 2) tekoälyn mahdollisuuksia liikuntaharjoittelussa ja liikuntamotivaation lisäämisessä. Ketterä ja luova liiketekoäly mahdollistaa paitsi uusia pelityyppejä, myös uusia tapoja harjoitella liikuntaa esimerkiksi simuloitujen kamppailuvastustajien tai älykkään virtuaalisen kiipeilyvalmentajan kanssa. Sovellamme poikkitieteellistä tutkimusotetta, jossa teknologian kehittäminen ei ole itseisarvo. Teknologisen kehityksen vaatimukset johdetaan liikuntatutkimuksen kysymysten ja teorioiden pohjalta, ja teknologian avulla toteutetaan koejärjestelyjä, jotka lisäävät tietoa liikunnan monimuotoisesta tulevaisuudesta.