Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Eskola, Arkke Johannes
Organisaatio HY
Tutkimusaihe Criegee-radikaalien unimolekulaarinen reaktiokinetiikka; aikaerotteisen, laajakaistaisen ontelotehosteisen absorptio-spektrometrin rakentaminen ja käyttö Criegee-radikaalien suoriin lämpötilasta riippuviin kinetiikan mittauksiin
Päätös 298910
Päätöspvm 10.06.2016
Rahoituskausi 01.09.2016 - 31.08.2020
Rahoitus (€) 554 844
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Criegee-radikaaleja muodostuu, kun otsoni reagoi kaksoissidoksellisten yhdisteiden kanssa esimerkiksi ilmakehässä. Criegee-radikaalit syntyvät voimakkaasti virittyneinä, joten vain osa niistä stabiloituu ja pystyy reagoimaan myöhemmin muiden yhdisteiden kanssa. Näiden stabiloituneiden Criegee-radikaalien (sCR) merkitys ilmakehän kemiassa on ymmärretty vasta viime aikoina. Tässä työssä tutkitaan sCR:n unimolekulaarisia reaktioita, jotka asetetun hypoteesin perusteella ovat tärkeitä reaktioita ilmakehässä ja hyvin mahdollisesti myös sCR:n tärkein nielu ilmakehässä. sCR kinetiikan tutkimiseen rakennetaan aikaerotteinen, laajakaistainen ontelotehosteinen absorptio spektrometri, joka on hyvin herkkä havaitsemaan sCR:a. Laitteella mitataan sCR:en unimolekulaarisien reaktioiden kinetiikkaa.