Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Remes, Heikki
Organisaatio AALTO
Tutkimusaihe Korkealaatuisten hitsien väsymislujuusmallinnus huomioiden mikrorakenne
Päätös 298762
Päätöspvm 10.06.2016
Rahoituskausi 01.09.2016 - 30.08.2020
Rahoitus (€) 388 450
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimushankkeen tavoitteena on kehittää teoreettinen perusta ohuiden hitsattujen korkealaatuisten liitoksien väsymislujuuden mallintamiseen. Ohuiden liitoksien geometriset muodot ja mekaaniset omaisuudet sekä väsymislujuus poikkeavat tavanomaisista liitoksista, joissa käytetään perinteisiä tuotantomenetelmiä ja yli 5 mm paksuja levyjä. Tällä hetkellä liitoksen geometristen ja mekaanisten ominaisuuksien vaikutusta väsymislujuuteen ei tunneta, ja siksi väsymislujuuden mallinnus on puutteellista. Tämän hankeen tavoitteena on kehittää uusi väsymisanalyysimalli, joka soveltuu kehittyneiden ja korkealaatuisten teräsrakenteiden väsymissuunnitteluun. Tutkimuksessa hyödynnetään kehittyneitä materiaalin kidetason mittauksia ja numeerista mallinnusta.