Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Vehtari, Aki
Organisaatio AALTO
Tutkimusaihe Laskennallisia menetelmiä elinaika-analyysiin
Päätös 298742
Päätöspvm 10.06.2016
Rahoituskausi 01.09.2016 - 31.08.2020
Rahoitus (€) 574 560
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Ehdotetun tutkimuksen tavoitteena on kehittää uusia laskennallisia menetelmiä elinaika-aineistojen tilastollisen analyysiin, erityisesti keskittyen sydän- ja verisuonitautien diagnostiikkaan sekä syöpien hoitoon ja seurantaan. Kehitettävät elinaika-analyysimenetelmät ennustavat tarkemmin kuin nykyisin käytössä olevat menetelmät, mikä mahdollistaa aineistojen syvällisemmän ymmärryksen. Parannus riskien arvioinnissa voi johtaa merkittäviin parannuksiin hoitojen kohdistettavuudessa ja siten globaalisti vähentää potilaiden kärsimystä sekä hoitojen, ehkäisevien toimenpiteiden ja seurannan kustannuksia. Ennakoimme että tutkimusprojektin tulokset tulevat muuttamaan kansainvälisesti hyäksyttyjä suosituksia syöpien hoidossa sekä sydän- ja verisuonitautien riskiennusteissa.