Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Maasilta, Ilari
Organisaatio JY
Tutkimusaihe Koherentti ja epäkoherentti lämmönjohtavuus nanorakenteissa
Päätös 298667
Päätöspvm 10.06.2016
Rahoituskausi 01.09.2016 - 31.08.2020
Rahoitus (€) 482 810
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimme uusia tapoja muokata voimakkaasti lämmönjohtumista etenkin matalissa lämpötiloissa, käyttäen strukturoituja mataladimensioisia rakenteita kuten fononikiteitä, resonantteja periodisia tai aperiodisia metamateriaaleja sekä grafeenia. Esimerkkeinä hyödynnettävistä ilmiöistä ovat kertaluokkien muutokset lämmönjohtumisessa, sekä lämmön ohjailu, fokusointi, tunnelointi, suuntaus ja lokalisointi. Mahdollisia sovelluksia löytyy hukkalämmön keräämisestä, ultraherkkien säteilydetektorien kehittämisestä sekä mikropiirien lämmöntuoton paremmasta jäähdytyksestä.