Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Geiss, Stefan
Organisaatio JY
Tutkimusaihe Stokastinen analyysi ja epälineaariset osittaisdifferentiaaliyhtälöt, vuorovaikutuksia ja sovelluksia
Päätös 298641
Päätöspvm 10.06.2016
Rahoituskausi 01.09.2016 - 31.08.2020
Rahoitus (€) 497 692
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankkeessa kehitetään uudenlaisia lähestymistapoja kysymyksiin, jotka liittyvät epälineaarisiin osittaisdifferentiaaliyhtälöihin, stokastisiin differentiaaliyhtälöihin ja käännettyaikaisiin stokastisiin differentiaaliyhtälöihin. Menetelmät perustuvat rajat ylittävään analyysin ja stokastiikan tekniikoiden hyödyntämiseen. Tutkittavilla yhtälöilla on runsaasti sovelluksia fysiikassa, taloustieteessä (esimerkkinä optioiden hinnoittelu), optimaalisessa kontrolliteoriassa ja peliteoriassa.