Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Airaksinen, Anu
Organisaatio HY
Tutkimusaihe Esikohdennetut radiolääkeaineet kuvantamiseen (PRERAPHA)
Päätös 298481
Päätöspvm 10.06.2016
Rahoituskausi 01.09.2016 - 31.08.2020
Rahoitus (€) 491 519
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tässä projektissa kehitetään uudenlaisia radiolääkeaineita syöpäkohdennettujen terapeuttisten nanopartikkeleiden jäljittämiseen herkillä ja kliinisesti relevanteilla in vivo kuvantamismenetelmillä: positroniemissiotomografialla (PET) ja yksifotoniemissiotomografialla (SPECT). Kehitettävät radiolääkeaineet mahdollistavat terapian ja diagnostiikan yhdistämisen samaan nanomateriaaliin.