Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Pättikangas, Timo
Organisaatio VTT OY
Tutkimusaihe Virtausolosuhteiden ja pinnan ominaisuuksien vaikutus likaantumiseen (FOULMOD)
Päätös 298404
Päätöspvm 10.06.2016
Rahoituskausi 01.09.2016 - 31.08.2019
Rahoitus (€) 204 002
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
FOULMOD projektin tavoitteena on selvittää lämmönsiirtopintojen likaantumisen yksityiskohtaiset mekanismit erityisesti maitotuotteiden valmistuksessa. Tavoitteena on vähentää maitotuotteiden valmistuprosesseissa tapahtuvaa prosessilaitteiden likaantumista. Projektissa tutkitaan sekä kokeellisesti että numeerisella mallinnuksella lämmönsiirtopinnoilla tapahtuvat ilmiöitä, kuten aineen- ja lämmönsiirtoa sekä pintojen karheuden vaikutusta likaantumiseen. Numeeriseen mallinukseen käytetään sekä laskennallisen virtausmekaniikan että molekyylimallinnuksen menetelmiä. Kolmiulotteinen virtauslaskenta mahdollistaa monimutkaistenkin prosessiteollisuuden laitteiden likaantumisen mallintamisen. FOULMOD projektissa keskitytään maitotuotteiden valmistukseen korkeassa lämpötilassa, jossa likaantumisen vähentämisellä on suuri käytännön merkitys.