Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Willför, Stefan
Organisaatio ÅA
Tutkimusaihe Design av biobaserade extracellulära matrisliknande stödstrukturer med kontrollerbar styvhet för 3D cellodling och potentiell vävnadsrekonstruktion
Päätös 298325
Päätöspvm 10.06.2016
Rahoituskausi 01.09.2016 - 31.08.2020
Rahoitus (€) 473 072
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Cellulosa från ved är det vanligast förekommande förnybara materialet i världen. Med sina lovande egenskaper, såsom utmärkt mekanisk hållfasthet och flexibilitet, biokompatibilitet och en miljövänlig karaktär, har cellulosa hittat potentiella tillämpningar i medicinska behandlingar, t.ex. cellodling och vävnadsrekonstruktion. Det slutliga målet för detta tvärvetenskapliga forskningsprojekt är att skräddarsy vedbaserade biopolymerer till stödstrukturer med olika styvhet för in vitro-cellodling och vävnadsrekonstruktion. Både vedbaserad nanocellulosa och hemicellulosor kommer att användas. Resultaten från projektet kommer att utgöra grunden för en ny kunskapsplattform, vilken kommer att öppna möjligheter att utnyttja vedbaserade biopolymerer i biomedicinska tillämpningar såsom cellodling och vävnadsrekonstruktion.