Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Lahdelma, Risto
Organisaatio AALTO
Tutkimusaihe Uusiutuvan energian energian stokastinen optimointi laajoissa monituotantojärjestelmissä
Päätös 298317
Päätöspvm 10.06.2016
Rahoituskausi 01.09.2016 - 31.08.2020
Rahoitus (€) 406 675
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankeessa kehitetään tehokkaita menetelmiä laajojen ja uusiutuvia energiamuotoja (kuten aurinko ja tuulivoima) sisältävien monituotantojärjestelmien optimoimiseksi. Monituotanto on erittäin tehokas tapa tuottaa samanaikaisesti useita hyödykkeitä, kuten sähköä, lämpöä ja jäähdytystä. Kehitettäviä menetelmiä voidaan käyttää järjestelmien operoimiseksi paremmin päästöjen, energiatehokkuuden, kustannusten ja luotettavuuden suhteen. Menetelmiä voidaan käyttää myös suunnittelemaan investointeja järjestelmien kehittämiseksi.