Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Lipsanen, Harri
Organisaatio AALTO
Tutkimusaihe Fotoniikan kaksiulotteiset kerrosmateriaalit
Päätös 298297
Päätöspvm 10.06.2016
Rahoituskausi 01.09.2016 - 31.08.2020
Rahoitus (€) 320 504
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankkeessa kehitetään ja tutkitaan uusia kaksiulotteisia (2D) kerrosmateriaaleja ja valmistetaan niistä erillisiä komponentteja. Grafeeni on parhaiten tunnettu 2D-kerrosmateriaali, mutta muut vastaavat materiaalit, kuten molybdeenidisulfidi, volframidisulfidi ja galliumselenidi, puhumattakaan eri 2D-materiaalien yhdistelmistä, ovat vielä vähän tunnettuja ja niiden valmistus on alkeellisella tasolla. Hankkeen pääpaino on näiden materiaalien perusominaisuuksien tutkimuksessa. Tuloksia sovelletaan lisäksi fotoniikan komponteissa, joissa materiaalien ominaisuuksia tarkastellaan. Uusiin 2D-materiaaleihin perustuvia passiivisia (aaltojohteet ja fotodetektorit) sekä aktiivisia (THz-emitterit, kytkimet ja modulaattorit) fotoniikan komponentteja kehitetään ja lopuksi integroidaan yhteen demonstroitavaksi yksinkertaiseksi fotoniikan piiriksi.