Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Deska, Jan
Organisaatio AALTO
Tutkimusaihe Enzymer som katalysatorer i icke-naturliga syntetiska transformationer
Päätös 298250
Päätöspvm 10.06.2016
Rahoituskausi 01.09.2016 - 31.08.2020
Rahoitus (€) 567 132
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Utvecklingen av nya och miljövänliga processer för tillverkning av kemiska produkter kommer att bli en stor utmaning för det framtida fossilfria samhället. Biologiska system, med sina naturliga katalysatorer – enzymerna – visar upp utmärkta egenskaper i detta avseende, men det finns fortfarande ett stort tomrum mellan kemistens krav och vad naturens system har att erbjuda. Ett stort hinder på vägen till ett genuint biobaserat maskineri för produktionen av högvärdiga kemikalier är bristen på särskilda enzymer för ett flertal grundläggande och viktiga kemiska transformationer. Detta Akademiprojekt syftar till att mer ingående studera enzymaktiviteter i icke-naturliga reaktioner. Våra resultat kommer att tillhandahålla oss med verktygen och förståelsen för att få arvet av mer än ett århundrade av framgångsrika kemiska utvecklingar in i en biologisk miljö, vilket samtidigt kommer att fungera som en grundsten för skapandet av nya skräddarsydda biosyntetiska produktionslinjer.