Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Lin, Fa-Hsuan
Organisaatio AALTO
Tutkimusaihe Ultra-nopean toiminnallisen magneettikuvauksen ja aivosähkökäyrän menetelmäkehitys aivojen sähköisen ja hemodynaamisen toiminnan mittaamiseksi luonnollisenkaltaisissa ärsykeolosuhteissa
Päätös 298131
Päätöspvm 10.06.2016
Rahoituskausi 01.09.2016 - 31.08.2020
Rahoitus (€) 574 143
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimuksessa kehitetään nopeita magneettikuvausmenetelmiä ihmisaivojen toiminnan mittaamiseksi erityisesti monimutkaisten ja moniaististen ärsykkeiden kuten elokuvien katseluun liittyvän prosessoinnin osalta. Kehitämme toiminnallisen magneettikuvauksen näytteenotttotiheyttä siten että koko aivojen alue pystytään mittaamaan 10 kertaa sekunnissa. Hyödynnämme tätä menetelmää koehenkilöiden yksilöllisen elokuvamieltymyksen tunnistamisessa neljän eri tyylisen elokuvan välillä. Ennakoimme että menetelmämme suorituu tavanomaista menetelmää paremmin koska 1) nopeammalla näytteenottotaajuudella pystytään mittaamaan enemmän data ja 2) häiriölähteet jotka liittyvät sydämänsykkeeseen ja hengitykseen voidaan suodattaa pois helposti. Tämän lisäksi höydynnämme nopeaa kuvantamista elokuvan katselun aikaisen myötätunnon kokemusten tutkimuksessa.